English
 
 
COMPANIE
ISTORIC
ECHIPA
ACTIVITATI
RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA
CONTACT

ISTORIC

   Anul de infiintare 1994 - data de la care societatea functioneaza. De la infiintare firma dispune de doua departamente si a abordat cu success urmatoarele tipuri de lucrari, astfel:

   Departamentul:
Departamentul: AUDIT FINANCIAR SI CONTABILITATE

 • Audit financiar
     - anterior anului 2001 ca membru CECCAR
     - incepand cu anul 2001 ca membru al Camerei Auditorilor Financiari    din Romania
 • Audit intern si auditul proiectelor
 • Revizuire situatii financiare semestriale
 • Intocmire situatii financiare conform IAS si IFRS
 • Misiuni speciale de audit
 • Audit intern
 • Consultanta pentru management financiar contabil
 • Consultanta fiscala
 • Consultanta economico financiara
 • Pregatire profesionala IAS, IFRS si audit financiar
 • Expertiza contabila
 • Selectare personal in domeniul financiar-contabil pentru firmele interesate.
 • Orice alte lucrari in domeniu     Departamentul:
  Departamentul:CONSULTANTA

 • Evaluari pentru inregistrarea in contabilitate
 • Evaluari:
  • - intreprinderi actiuni / parti sociale
  • - active financiare
  • - active imobilizate
  • - stocuri etc
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate si analiza cost beneficiu
 • Studii de fezabilitate
 • Restructurari - Reorganizare firme
 • Lichidari, Divizari, Fuziuni, Retrageri, etc.
 •