English
 
 
COMPANIE
ISTORIC
ECHIPA
ACTIVITATI
RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA
CONTACT

ECHIPA

   Societatea dispune de logistica, de softul necesar si de personal pregatit in abordarea tuturor categoriilor de lucrari.

ADMINISTRATOR - Ec. Eugenia Neacsu
- Absolvent A.S.E. Bucuresti, Facultatea Finante - Contabilitate
- Experienta in functii de conducere - peste 30 de ani

Titluri Obtinute

AUDITOR FINANCIAR
- 1995 - Phare
- 1998 - CECCAR
- 2001 - Camera Auditorilor din Romania
- 2005 - Auditor financiar pentru entitatile ce se supun reglementarilor CNVM

REV (RECOGNISED  EUROPEAN  VALUER) – 2009
EXPERT EVALUATOR ACTIVE FINANCIARE – 2008
EXPERT EVALUATOR JUDICIAR - 1984-1994
EXPERT EVALUATOR ACREDITAT INTREPRINDERI - 2001-2009
EXPERT EVALUATOR INTREPRINDERI – 1994
PRACTICIAN IN REORGANIZARE SI LICHIDARE – 1999
FORMATOR IN STANDARDE INTERNATIONALE SI AUDIT al Camerei Auditorilor Financiari din Romania - an 2002
FORMATOR IN PROFESIE, atestate in anii 1998,1999,2000,2001

EXPERT CONTABIL din anul 1983 din anul 1983

Personal audit si contabilitate
- 2 auditori financiari ai Camerei Auditorilor din Romania, din care unul membru ACCA
- 1 auditor financiar stagiar angajat
- 6 auditori financiari stagiari colaboratori
- 2 experti contabili
2 auditori financiari colaboratori
Experienta in conducere si in domeniu intre 9-35 ani ani.

Personal evaluari intreprinderi

- 1 expert REV (Recognised European Valuer)
- 2 experti evaluatori imobiliari
- 2 experti evaluatori bunuri mobile
- 3 experti evaluatori intreprinderi
- 1 expert evaluator active financiare

Specializari
Angajati:
- 4 economisti
- 2 ingineri
- 1 jurist
Colaboratori:
- 6 economisti
- 1 informatician

Lucrarile intocmite de firma au avut ca finalitate practica satisfacerea in conditii de calitate a nevoilor clientilor.