English
 
 
COMPANIE
ISTORIC
ECHIPA
ACTIVITATI
RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA
CONTACT

COMPANIE

   Societatea comerciala FINEVEX a fost infiintata in anul 1994 si este membra:

 • Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR)
 • Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR)
 • Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania(CECCAR)
 • Asociatia Expertilor Tehnici din Romania (CET)

Este inregistrata CNVM in calitate de auditor financiar si evaluator pentru piata de capital - unul din cei 8 din Romania ce indeplinesc cerintele profesionale pentru intocmirea unor astfel de lucrari (vezi http://www.cnvmr.ro - informatii utile - evaluatori si auditori)

Firma functioneaza cu doua departamente care executa urmatoarele tipuri de lucrari:


   Departamentul:
Departamentul:AUDIT FINANCIAR SI CONTABILITATE
 

 • Audit financiar
 • Audit intern si auditul proiectelor
 • Revizuire situatii financiare
 • Misiuni speciale de audit - ex. pentru respectarea unor prevederi contractuale sau a unor reglementari speciale, etc
 • Asistenta intocmire situatii financiare
 • Expertiza contabila
 • Analiza cost beneficiu
 • Orice ale lucrari in domeniu

- Pregatire personal pentru intocmirea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
- Selectare personal in domeniul financiar-contabil pentru firmele interesate.


   Departamentul:
Departamentul: CONSULTANTA


 • Evaluari pentru inregistrarea in contabilitate
 • Evaluari :
  • firme - actiuni/parti sociale
  • active financiare
  • active imoblizate si stocuri
 • Planuri de afaceri
 • Studii de fezabilitate
 • Restructurari - Reorganizare firme
 • Lichidari, Divizari, Fuziuni, Retrageri, etc.- numai Cabinet Eugenia Neacsu -administrator